Прием на документи за „Архитектурна теория и критика” 2016-2018 / Admission requirements for Architecture Theory and Criticism 2016-2018

14.08.2016 at 16:01

/information in English below/

Прием на документи за „Архитектурна теория и критика” 2016-2018

Краен срок:
от 21 септември 2016г. до 10 Октомври 2016г.

Отговорник:

  • секретар – Виолета Кръстева, кабинет 721, Блок A, катедра „История и теория на архитектурата” на УАСГ
  • доц. д-р арх. Милена Металкова-Маркова, кабинет 720, Блок A, катедра „История и теория на архитектурата” на УАСГ

Документи за прием:

  1. Диплома за магистърска степен по архитектура – оригинал и ксерокопие
  2. Заявление до Ректора на УАСГ – свободна форма
  3. Портфолио с ключови проекти във формат А3
  4. Документи, удостоверяващи владеене на английски език на ниво В1 или А2

Такси:
За първи, втори и третия (дипломен) семестър таксата e 1200лв. на семестър.


 

Admission requirements for Architecture Theory and Criticism

Deadline:
from 21th September 2016 till 10th October 2016

Person in charge:

Admission Documents:

  1. Diploma or certificate for a Master degree of architecture – an original and 1 copy (foreign diplomas need to be approved by UACEG procedure)
  2. A letter of motivation to the Rector of UACEG
  3. A portfolio with selected projects in A3 size
  4. Certificates proving English language proficiency at B1 or A2 levels

Fees:
For the first, second and third (diploma) semester the fee is 1200 Bulgarian leva per semester