Прием на документи за „Съвременни архитектурни технологии” / Admission requirements for Contemporary Architectural Technology

09.02.2016 at 17:46

Прием на документи за „Съвременни архитектурни технологии”:

Краен срок:
(от 5 януари 2016г.) до 17 Февруари 2016г.

Отговорник:
Секретар Рита Шевченко, кабинет 713, Блок A,  катедра „Сградостроителство” на УАСГ

 Документи за прием:
1. Диплома за магистърска степен по архитектура – оригинал и ксерокопие
2. Заявление до ректора – свободна форма
3. Портфолио с ключови проекти във формат А3
4. Документи, удостоверяващи владеене на английски език на ниво В1 или А2

Такси:
За първи, втори и третия (дипломен) семестър таксата e 1200лв на семестър.

Admission requirements for Contemporary Architectural Technology

Deadline:
(from 5th January 2016) till 17th February 2016

Person in charge:
Margarita Shevchenko, block A, office 713, The Department of Architectural Technologies at The Faculty of ArchitectureUACEG

Admission Documents:
1. Diploma or certificate for a Master degree of architecture – an original and 1 copy (foreign diplomas need to be approved by UACEG procedure)
2. A letter of motivation to the Rector of UACEG
3. A portfolio with selected projects in A3 size
4. Certificates proving English language proficiency at B1 or A2 levels

Fees:
For the first, second and third (diploma) semester the fee is 1200 Bulgarian leva per semester.